Home page > Aktuality > Výtěžek sbírkové akce Vojenského fondu solidarity "vlčí máky"

Výtěžek sbírkové akce Vojenského fondu solidarity "vlčí máky"

V průběhu měsíců října a listopadu 2020 proběhla  veřejná rezortní sbírka u příležitosti „Dne válečných veteránů“, jejíž výtěžek byl určen pro Vojenský fond solidarity.

26. pluk velení, řízení  a průzkumu měl v rámci této sbírky k dispozici pokladničky pro jednotlivé součásti a 500 kusů vlčích máků, ze kterých jich bylo 400 v rámci této akce rozdáno za dobrovolný finanční příspěvek.

Celková částka, která byla u 26. pluku vybrána a poukázána na účet Vojenského fondu solidarity, dosáhla úctyhodné výše 42.286,- Kč, což je o 9.237,- Kč  více než v loňském roce!

  

Výtěžek této sbírky ve prospěch Vojenského fondu solidarity  je primárně určen na pomoc vojákům, vojákyním a jejich rodinným příslušníkům, kteří se dostali do složité životní situace, či pro podporu rodinných příslušníků a nezaopatřených dětí vojáků.

 

Nahoru