Home page > Aktuality > Vojenští hasiči cvičili v ohňovém trenažéru Fire Dragon 9000. Jako první v Česku.

Vojenští hasiči cvičili v ohňovém trenažéru Fire Dragon 9000. Jako první v Česku.

Náročným výcvikem v ohňovém trenažéru prošlo ve dnech 19. a 20. října 2020 ve Staré Boleslavi celkem 64 vojenských hasičů.

Jeho cílem bylo prověřit a zdokonalit schopnosti příslušníků vojenských hasičských jednotek při likvidaci požárů v uzavřených prostorech, především zásady bezpečného a efektivního pohybu v prostředí s nízkou viditelností a vysokou teplotou.

„Fire Dragon 9000 společnosti Dräger Safety s.r.o. je mobilní ohňový trenažér na návěsu kamionu, ve kterém lze prostřednictvím hoření vhodného paliva a vyvíječů kouře simulovat požáry uzavřených prostor, jako jsou obývací pokoj, schodiště, sklepní prostory nebo střecha. Společně s teplotou prostředí, která dosahuje až 650 °C, je tak vytvořena dokonalá iluze požáru, se kterým se hasiči ve své praxi běžně setkávají. Výhodou trenažéru je také možnost okamžité změny rozsahu požáru podle průběhu postupu cvičících hasičů,“ vysvětluje vedoucí výcviku kapitán Daniel Šimek z Agentury logistiky, a dodává: „Výcvik se uskutečnil i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci, protože vojenští hasiči musí být stále plně připraveni k zásahu, stejně jako jejich civilní kolegové.“

Navzdory extrémním podmínkám uvnitř trenažéru, lze zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti. Trenažér je pod neustálou kontrolou kvalifikovaného instruktora – operátora a současně bezpečnostní zařízení pro sledování plynu a teploty kontrolují podmínky v požárem zasažených prostorech. Pokud dojde k překročení stanovených limitů nebo bude použit nouzový vypínač v případě závady nebo ohrožení osob, systém se automaticky vypne a přejde do bezpečného stavu pomocí nucené ventilace a nouzového osvětlení.

V průběhu výcviku jsou hasiči konfrontováni se skutečnými plameny, extrémním horkem, vysokou vlhkostí, velmi omezenou viditelností a hustým kouřem. Náročnost výcviku potvrdil i podplukovník Michal Kříž, psycholog odboru operační psychologie Agentury vojenského zdravotnictví: „I když jsou hasiči na silně stresové situace připravováni, jejich psychika je v extrémní zátěži vystavena působení reálných stresorů. Vlivem stresu jsou silně ovlivněny některé psychické procesy jako je pozornost, rozhodování a podobně, což může vést k chybovosti v jednání, a chyba znamená ohrožení nejen vlastního života, ale i celého týmu. Největším pozitivem výcviku na trenažeru je přiblížit se co nejvíc reálné situaci a získat tak zkušenost, jak na jedince bude taková situace působit. Zkušenost je totiž nepřenositelná a v tomto ohledu zásadní. Čím vyšší počet výcviků se absolvuje, tím stoupá stresová odolnost nejen hasiče, ale každého vojáka. Výcvikem se zautomatizují naučené drily, a tím se činnost v silně stresové situaci stává efektivnější.“

Vzhledem k tomu, že ohňový trenažer je uzpůsoben jen pro 2 až 3 osoby, byla vytvořena další pracoviště. Na jednom z nich si vojenští hasiči zopakovali postupy hašení menších požárů, například požár oleje na pánvi, monitoru nebo odpadkového koše. Další stanoviště se specializovalo na práci s kombinovanou proudnicí, kde také proběhla výměna zkušeností v užívání různých typů těchto proudnic jednotlivými vojenskými hasičskými jednotkami. Praktické části předcházel nezbytný odborný výklad pod vedením instruktorů firmy Dräger Safety s.r.o.

„Dohodu s Dräger Safety s.r.o. uzavřela Agentura logistiky v srpnu. Společnost se v ní zavazuje k provádění školení a výcviku pro příslušníky vojenských hasičských jednotek Armády České republiky na ohňovém trenažéru, a to až do konce roku 2022. Předpoklad je, že v každém roce bude realizován výcvik cca pro 200 osob. Letošní rok se nám podařilo během šesti výcvikových dnů v měsíci říjnu proškolit 185 vojenských hasičů,“ doplnila majorka Petra Kardosová z oddělení speciálních služeb, která na plnění smlouvy dohlíží.

Výcviku ve Staré Boleslavi se zúčastnili příslušníci vojenských hasičských jednotek z Agentury logistiky, 24. základny dopravního letectva, Velitelství výcviku – Vojenské akademie, 26. pluku velení, řízení a průzkumu, 15. ženijního pluku, 13. dělostřeleckého pluku a Agentury komunikačních a informačních systémů.

Fotogalerie

Nahoru