Home page > Aktuality > Řady příslušníků pluku rozšířilo celkem 29 nových vojenských profesionálů a občanských zaměstnanců

Řady příslušníků pluku rozšířilo celkem 29 nových vojenských profesionálů a občanských zaměstnanců

Celkem 29 nových příslušníků 26. pluku velení, řízení a průzkumu prošlo ve středu 2. ledna 2019 branou Jaselských kasáren ve Staré Boleslavi.

Z nově příchozích vojáků bylo 15 nováčků, kteří úspěšně absolvovali tříměsíční kurz základní přípravy pro rekruty u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, a u 26. pluku zahajují svou vojenskou kariéru. Dalších 12 vojáků, kteří dosud vykonávali službu u jiných vojenských útvarů a zařízení Armády České republiky, je nové služební zařazení u 26. pluku pokračováním jejich dosavadní profesní kariéry. Řady příslušníků pluku rozšířili i dva občanští zaměstnanci.

Všichni noví příslušníci útvaru absolvovali vstupní zaměstnání, kde byli náčelníkem personálního oddělení seznámeni s organizační strukturou útvaru, jeho hlavním úkolem a úkoly podřízených jednotek. Dále nově příchozí absolvovali další nezbytná školení a poučení v oblasti ochrany utajovaných skutečností, komunikačních a informačních systémů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci.

Na závěr prvního dne pak následovalo přivítání nových vojenských profesionálů a občanských zaměstnanců velitelem 26. pluku velení, řízení a průzkumu plukovníkem gšt. Zdeňkem Gabrielem. Velitel všem předal rukávový znak 26. pluku a popřál mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. Zdůraznil důležitost výkonu služby na všech systemizovaných místech ať už na štábu pluku nebo jeho podřízených jednotkách – 261. Středisko řízení a uvědomování, 262. radiotechnický prapor a 263. prapor podpory. „Věřím, že budete vykonávat práci ve prospěch 26. pluku, jak nejlépe dovedete“, řekl na závěr velitel.

Autor a foto: nprap. Jiří Liška

Fotogalerie

Nahoru