Úvodní stránka > Aktuality > Nejen postupy pro vedení vzdušných operací se hodnotily během cvičení Clear Sky

Nejen postupy pro vedení vzdušných operací se hodnotily během cvičení Clear Sky

Plnění úkolů ochrany vzdušného prostoru České republiky v podmínkách krize a otevřeného konfliktu. To byl hlavní cíl cvičení s názvem Clear Sky 2017, které proběhlo ve dnech 10. a 11. října 2017 u 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Centrem cvičení byly prostory 261. Střediska řízení a uvědomování, simulovaná činnost však probíhala na všech místech stálé dislokace jednotek pluku téměř ve všech krajích Čech a Moravy.

Cvičení je nejen každoročním vyvrcholením přípravy operačního personálu střediska, ale je součástí nácviku směn míst velení a řízení Vzdušných sil Armády České republiky. A právě zástupci jednotek vzdušných sil přijali pozvání plukovníka Milana Malíka, velitele 26. pluku, k prezentaci samotného cvičení a seznámením se s postupy vedení vzdušných operací a systémem velení a řízení.

Cvičení je také hodnocené dle standardů NATO, v tomto roce dohlíželi nad výkony profesionálů zodpovědných za kontrolu českého vzdušného prostoru kvalifikovaní hodnotitelé z Německa. Prověřovanými oblastmi byly postupy pro vedení vzdušných operací ochrany a obrany nad územím České republiky a členských států NATO a součinnost s prvky velení vzdušných sil armád Severoatlantické aliance, dále také logistické zabezpečení jednotky při vedení bojové operace a samozřejmě ochrana a obrana hlavního místa velení.

„Cvičící každý rok dokazují odbornou připravenost a profesionalitu při zabezpečení a plnění našeho hlavního úkolu, kterým je nepřetržitá ostraha a obrana vzdušného prostoru České republiky, ne jinak tomu bylo i v letošním roce“, zhodnotil „čisté nebe“ velitel 261. Střediska řízení a uvědomování plukovník Zdeněk Patera.

Scénář nabízel širokou škálu incidentů k řešení. Vojáci museli reagovat na nestandardní situace ve vzdušném prostoru (ztráta spojení s pilotem letounu, lety v rozporu s letovým plánem, nehoda letounu, civilní letoun v tísni nebo možné použití letadla k teroristickému útoku), museli se vypořádat i s výpadkem dodávky elektrické energie, znečištěným zdrojem pitné vody, kontaminací paliva, poruchou hlavního serveru, únikem chloru z nedalekého vlakového nádraží, zdravotními problémy příslušníka bojové směny, nálezem podezřelého balíčku nebo požárem objektu.

Mezi incidenty nechybělo ani rušení nebo nefunkčnost radiolokační techniky. Zapojení radiotechnických rot do cvičení se v loňském roce ukázalo jako prospěšné pro výcvik činnosti směn radiotechnického vojska při vedení bojové činnosti v podmínkách míru, krize a konfliktu. V rámci „čistého nebe“ se letos přesunoval mobilní radar ST-68U CZ z Českých Budějovic do určeného prostoru vyvedení. Účelem padesátikilometrového přesunu byla simulovaná ochrana jaderné elektrárny Temelín, ale zároveň se reálně prověřovala průchodnost radiolokačních dat v testovacím režimu bez připojení.

Novinkou letošního cvičení bylo použití bezpilotního prostředku, který zapůjčila Univerzita obrany v Brně. „Nasazení bezpilotních prostředků umožňuje veliteli rychlé a efektivní získání aktuálních informací o situaci, především v okolí základny v obtížně přístupných a nebezpečných místech. Na druhé straně lze tyto prostředky velmi snadno zneužít a představují bezpečnostní hrozbu, na kterou musíme být připraveni,“ vysvětlil nadporučík Vadim Starý z Katedry systémů protivzdušné obrany Fakulty vojenských technologií. Scénář cvičení umožnil jednotce Force Protection (ochrany sil) vyzkoušet si obě varianty nasazení, jednou z nich bylo například vyhledání narušitele – snipera.

 

Kromě vojáků 26. pluku velení, řízení a průzkumu byli do cvičení Clear Sky 2017 zapojeny téměř všechny útvary vzdušných sil (21. základna taktického letectva, 24. základna dopravního letectva, 25. protiletadlový raketový pluk a Správa letiště Pardubice) a jednotliví zástupci dalších složek Armády České republiky a Ministerstva obrany (31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany, 53. pluk průzkumu a elektronického boje, 7. mechanizovaná brigáda, Společné operační centrum MO, Sekce rozvoje a plánování schopností MO a Univerzita obrany).

Fotogalerie

Nahoru