Home page > Aktuality > Naši chemičtí specialisté se účastnili mezinárodního cvičení INTERNATIONAL EXCHANGE EVENT 2020

Naši chemičtí specialisté se účastnili mezinárodního cvičení INTERNATIONAL EXCHANGE EVENT 2020

Ve dnech 8. až 10. prosince 2020 proběhlo mezinárodní cvičení chemických specialistů s názvem „International Exchange Event 2020“.

Jeho cílem bylo za využití výpočetní techniky procvičit vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace v rámci NATO.

Zprávy o události, tzv. zprávy CBRN, se shromažďují a vyhodnocují, a poté jsou předány na nadřízený stupeň. K vyhodnocování událostí spojených s únikem průmyslově nebezpečných látek a použitím chemických, radioaktivních a biologických látek je využíván software CBRN Analysis. Zápis události, který je pro laika jen obyčejným řetězcem písmen a číslic, prozradí chemickému specialistovi téměř vše. Poloha pozorovatele, čas události, místo napadení, druh a množství látky, povaha terénu, rychlost a směr větru atd.

A jak taková událost může vypadat? Skupina rozehry pošle prvotní zprávu o incidentu – při transportu průmyslově nebezpečné látky se uvolní kontejner a dojde k jejímu úniku. Chemický specialista na základě obdržených údajů určí prostor napadení a prostor ohrožení a ihned varuje zasažená vojska. Zároveň předává zprávu na nadřízený stupeň.

„Systém výstrahy a uvědomování vojsk je jedním z klíčových prvků chemického zabezpečení sloužící ke včasnému varování spojeneckých vojsk při použití zbraní hromadného ničení a úniku průmyslově nebezpečných látek,“ řekl o důležitosti cvičení poručík Tomáš Moravec, velitel čety chemické ochrany z 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Cvičení prověřilo komunikaci a předávání zpráv mezi jednotlivými a operačními stupni i mezi aliančními partnery. Kromě vyhodnocení v softwarové podobě probíhalo vyhodnocení CBRN událostí i na mapové podklady, a to z důvodu zálohy v případě výpadku systému. Celé cvičení tak ucelilo samotný koncept chemického zabezpečení. Kromě České republiky se cvičení účastnili zástupci Maďarska, Itálie, Polska a Rumunska.

Fotogalerie

Nahoru