Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení AMPLE STRIKE 2017 z podzemí

Cvičení AMPLE STRIKE 2017 z podzemí

Zatímco se žáci a studenti na začátku září vrací do školních lavic, vrcholí nad naším územím mezinárodní letecké cvičení s názvem AMPLE STRIKE 2017.

Odehrává se ve vojenských výcvikových prostorech Boletice a Libavá a v dalších vyčleněných prostorech, kde piloti a předsunutí letečtí návodčí zdokonalují své schopnosti v navedení na pozemní cíle, jež mohou později uplatnit při nasazení v bojových podmínkách. Cvičení se účastní vojáci a technika AČR a dalších 17 aliančních a partnerských států. Letecká technika působí ze základen v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou, Pardubicích a zároveň i ze základen v Německu, Maďarsku a Velké Británii.

261. Středisko řízení a uvědomování (CRC – Control and Reporting Centre), které je součástí 26. pluku velení, řízení a průzkumu, plní v rámci cvičení významnou úlohu. „Poskytovanými službami a vyčleněnými prostředky zabezpečujeme hladký průběh cvičení z pohledu zajištění bezpečnosti letového provozu. Naši příslušníci se podíleli i na plánování a přípravě celého cvičení, kdy s využitím svých bohatých zkušeností vytvořili takové podmínky, aby byla v celém průběhu cvičení zajištěna maximální bezpečnost a plynulost letového provozu“, vysvětlil velitel střediska plukovník Zdeněk Patera. 

CRC na svém stanovišti letových provozních služeb, umístěném ve zoodolněném podzemním zařízení, zajišťuje rozestupy vojenských letadel od okolního letového provozu a poskytuje oblastní službu řízení pilotům, kteří se tak bezpečně pohybují po tratích do výcvikových prostorů a zpět na letecké základny. „Během každého dne cvičení toto stanoviště zabezpečí přelet desítkám letadel, která denně odlétají více než 50 letových misí, a provede stovky koordinačních dohovorů s ostatními stanovišti řízení letového provozu. Součástí cvičení je i na přesnost navedení velmi náročné tankování za letu, pro které má CRC vycvičené ty nejlepší řídící“, řekl nadporučík Radek Škuta, právě jeden z radarových řídících bojového použití. Zároveň se na CRC kontroluje striktní dodržování plánu využití vzdušného prostoru, aby nedošlo k neoprávněnému narušení výcvikových oblastí, které by mohlo ohrozit bezpečnost účastníků a plynulost celého cvičení.

Dalším důležitým prvkem podílejícím se na bezproblémovém průběhu cvičení je skupina řízení datových sítí (DLMC – Data Link Management Cell), která je rovněž součástí 261. Střediska řízení a uvědomování. Skupina DLMC zabezpečuje ze svého stanoviště správu a monitoring technologie využívající radiový taktický datový protokol Link-16. V rámci cvičení Ample Strike tuto technologii využívají letouny amerických, německých a maďarských vzdušných sil. „Cvičení typu Ample Strike je pro příslušníky DLMC ideální příležitostí ke zdokonalování se v používání Link-16 zvláště vzhledem k plánované implementaci této technologie ve Vzdušných silách AČR“, řekl instruktor skupiny řízení datových sítí nadrotmistr Petr Víšek.

Jednou z nejdůležitějších funkcí Link-16 je distribuce rozpoznaného obrazu o vzdušné situaci, který pilotovi poskytuje přehled o vzdušné situaci v jeho okolí a tím zlepšuje jeho situační přehled. Tato technologie dále pilotovi umožňuje využívat utajované hlasové spojení, přijímat a odesílat textové zprávy, vyměňovat si informace o průběhu mise a mnoho dalších užitečných funkcí. Každá platforma vybavená touto technologií zároveň automaticky pravidelně posílá ostatním uživatelům v Link-16 síti detailní informace o svém stavu a přesné poloze.

Napsal: kolektiv autorů CRC, foto: archiv 26. pVŘPz

Nahoru