Home page > Aktuality > Chemičtí specialisté si na TOXIC LEAK na Slovensku vyzkoušeli zásah v kontaminovaných prostorech

Chemičtí specialisté si na TOXIC LEAK na Slovensku vyzkoušeli zásah v kontaminovaných prostorech

Prostory slovenského chemického polygonu v Zemianských Kostoľanech se ve dnech 16. až 22. června 2019 staly centrem cvičení Armády České republiky s názvem Toxic Leak I.

Výcvikové a testovací centrum radiační, chemické a biologické ochrany poskytlo chemickým specialistům jednotek vzdušných a pozemních sil prostor pro intenzivní výcvik s cílem prohloubit jejich znalosti a praktické dovednosti v plnění úkolů v prostorech kontaminovaných otravnými a radioaktivními látkami.

„Cvičení Toxic Leak je jedním z vrcholných cvičení specialistů chemického vojska, v našem případě čety chemické ochrany roty bojového zabezpečení 263. praporu podpory. Vojáci cvičí s ostrými bojovými chemickými látkami připravené úlohy z oblasti průzkumu a dekontaminace, setkají se s vysoce toxickými látkami, jako jsou lewisit, látka VX, sarin a sulfidický yperit. Zároveň si tak mohou ověřit a zdokonalit své dovednosti při používání prostředků detekce, jako jsou chemický průkazník CHP-71, průkazníkové papírky PP-3, nebo detektor nervově paralytických látek DETEHIT,“ uvedl velitel cvičící jednotky 26. pluku velení, řízení a průzkumu nadporučík Martin Kaplan.

Zásady pobytu a pohybu na kontaminovaném území společně se zdoláním fyzické a psychické zátěže způsobené přítomností zdraví škodlivých faktorů v kombinaci s používáním prostředků individuální ochrany bylo dalším důležitým cílem výcviku. Znění úkolu z této oblasti přiblížila podplukovnice Marie Vašulková z Odboru vojenského zdravotnictví Sekce podpory Ministerstva obrany: „Námětem byl vznik mimořádné události v armádním baru Démon, konkrétně předpoklad výskytu neznámé látky v jeho prostorách. O události byl ihned informován příslušný orgán Ministerstva obrany. Ten požádal odborníky za oblast CBRN, to znamená odborníky na oblast chemického, biologického, radiačního nebo nukleárního nebezpečí, a specialisty zdravotnické služby o zjištění skutečné situace v baru, poskytnutí první pomoci zraněným a zasaženým, zabezpečení jejich evakuace a dále zabezpečení transportu a uložení mrtvých. Vše samozřejmě v souladu se standardními operačními postupy a dle norem STANAG*.“

V rámci cvičení Toxic Leak probíhal i výcvik pyrotechniků. Je-li zjištěn únik bojové otravné látky z munice, například ze střely nebo bojové části střely, úkolem pyrotechnika je tomuto úniku zamezit. Hlavní metodou zastavení unikající látky je sádrování, kdy se prasklina střely pomocí sádrového obvazu v postupně se opakujících fázích zasádruje. Další možností je voskování, tento druh výcviku ale nelze v podmínkách slovenského testovacího centra provést. Jisté a stoprocentní je zalití do dvousložkového materiálu, ať už pryskyřice, dentacrylu, epoxidu, polyesteru nebo sklolaminátu. Tento postup používají hlavně vojáci cizích armád, v České republice na to bohužel nejsou prostředky.

„Pro nás pyrotechniky byly připraveny dvě simulace. V prvním případě se jednalo o simulaci úniku bojové otravné látky ze závitu trhacího pouzdra střely ráže 122 mm. Po pozitivní detekci prostřednictvím průkazníkových papírků PP-3 jsme ihned zahájili proces sádrování tak, jak už bylo popsáno. Dopad dýmové střely, opět ráže 122 mm, s obsahem bílého fosforu byl druhým výcvikovým úkolem. Pyrotechnik na základě kouře vycházejícího ze střely a zároveň jejího označení vyhodnotil, že se nejedná o bojovou otravnou látku. V tomto případě bylo nutné zamezit přístupu kyslíku k bílému fosforu, což v praxi na daném výcvikovém polygonu jednoduše znamenalo utopení střely ve vodě. Je zde potřeba zdůraznit, že se nejednalo o likvidaci chemické munice, ale pouze o zamezení úniku bojových otravných látek z bojových nosičů,“ vysvětlil nadrotmistr A. H., specialista oddělení přípravy vojsk 26. pluku.

„Letos nám výcvik ztěžovaly extrémně vysoké teploty. Při práci v ochranném oděvu OPCH-05 docházelo k zahřívání organismu, což pro cvičící bylo opravdu náročné, jak z fyzického, tak z psychického hlediska. Výcvik i přesto proběhl bez problémů, a jeho cíle byly splněny,“ zhodnotil major Jiří Románek z 26. pluku velení, řízení a průzkumu, řídící cvičení Toxic Leak I.

Téměř polovina z celkového počtu padesáti cvičících byla ze staroboleslavského pluku, výcviku se dále zúčastnili příslušníci 21. základny taktického letectva, 22. základny vrtulníkového letectva, 25. protiletadlového raketového pluku, 601. skupiny speciálních sil a Sekce podpory Ministerstva obrany (Odbor vojenského zdravotnictví a Agentura vojenského zdravotnictví).

*(Poznámka: STANAG – STANdardization AGreement je standardizační dohoda, která stanovuje směrnice, termíny a podmínky pro běžné vojenské nebo technické postupy a vybavení mezi členy zemí Severoatlantické aliance).

Fotogalerie

Nahoru