Home page > Aktuality > 26. pluk prověřil schopnosti operačního nasazení radiolokátoru typu MADR mimo domovskou posádku

26. pluk prověřil schopnosti operačního nasazení radiolokátoru typu MADR mimo domovskou posádku

Příslušníci 26. pluku velení, řízení a průzkumu z posádky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, především specialisté radiotechnického vojska 262. radiotechnického praporu, uskutečnili ve dnech 23. až 26. dubna 2019 v prostorách letiště Bechyně manévr radiolokační technikou ST-68U v rozsahu rotního úkolového uskupení.

Manévr, který proběhl pod záštitou nácviku ANCC (Air National Command Centre), a na jehož provedení se podílelo přes 50 příslušníků 26. pluku, sloužil k praktickému ověření schopností rotního úkolového uskupení (RÚU) poskytnout logistickou, technologickou a strážní podporu k zabezpečení průzkumu vzdušného prostoru radiolokátorem ST-68U při zasazení mimo prostor domovské posádky.

Manévr radiolokační technikou navázal na každoročně prováděné testy konektivity, a nad jejich rámec prověřil aktuální stav a reálné schopnosti materiálního a technického vybavení útvaru. „Manévr radiolokátorem ST-68U je jeden z úkolů 26. pluku, který považujeme za velmi významný. Důvodem je jeho způsob provedení, uskutečněný poprvé ve formě rotního úkolového uskupení, které budeme vytvářet po dodávce nových mobilních radilokátorů v rámci naplnění závazků vůči Severoatlantické alianci,” uvedl plukovník Zdeněk Gabriel, velitel pluku.

Zabezpečení automatického přenosu radiolokační informace z tohoto postavení na 261. Středisko řízení a uvědomování (CRC – Control and Reporting Centre) bylo realizováno prostřednictvím dvou spojovacích prostředků MRRP-4P od kolegů z Lipníka nad Bečvou. Vedení bojové činnosti mimo jiné zahrnovalo praktický výcvik operátorů radiotechnického vojska ve vyčítání na vzdáleném výnosu a měření teoretických úhlů skrytu s využitím teodolitu.

Pro zabezpečení manévru bylo vystavěno kompletní zázemí stanového tábora, a stanoviště ST-68U s využitím nafukovacích stanů zapůjčených od Agentury logistiky. Pro zabezpečení všech příslušníků uskupení teplou stravou byla hospodářským družstvem vyvezena polní kuchyně POKA 3/1, která poskytla i cenný prostor pro praktický výcvik kuchařů.

Celý prostor rozvinutí byl nepřetržitě střežen ochrannou směnou a byla tak úspěšně nasimulována situace operačního nasazení, kdy je rotní úkolové uskupení odkázáno pouze na své vlastní prostředky. „Proces provádění pravidelných cvičení s radiolokační technikou v tomto rozsahu se letošním rokem úspěšně přesunul z teoretické do praktické roviny a přesto, že je celý proces teprve na začátku, jsme už nyní získali velké množství praxí ověřených poznatků, které pro nás budou cenným vodítkem při přípravě a provádění následujících cvičení. Cíl cvičení, tedy získání schopnosti dosažení plné operační pohotovosti radiolokátoru typu MADR (Mobile Air Defence Radar) s využitím výhradně vlastních prostředků nejen na území České republiky, byl úspěšně splněn,“ shrnul na závěr velitel manévru kapitán Jakub Štěrba.

 

Foto: kpt. Ing. Jakub Štěrba (262. rtpr)

Fotogalerie

Nahoru