Home page > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky.

Aktivní záloha (AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

 

 

 

 

Jak vstoupit do aktivní zálohy?

Zájemce o službu v AZ se může přihlásit několika způsoby:

Ve spolupráci s rekrutačním střediskem nebo KVV je následně potřeba:

  • podat žádost o zařazení do AZ
  • vyplnit dotazník
  • předložit čistý výpis z rejstříku trestů
  • podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob
  • předložit výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře
  • úspěšně absolvovat vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení.

Pokud vše splníte, dostanete rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu a rozhodnutí o zařazení
do AZ zpravidla na 3 roky.

Zájemce o službu v AZ může při splnění požadovaných podmínek a v závislosti na potřebě ozbrojených sil nastoupit 
k jednotce AZ podle vlastního výběru.

Zájemce o službu v AZ dále musí absolvovat Kurz základní přípravy AZ v délce šesti týdnů organizovaný Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií ve Vyškově (to se netýká bývalých vojáků z povolání,  absolventů vojenské základní či náhradní služby).

Specifické odbornosti (lékaři, zdravotnický personál, IT specialisté) u vybraných útvarů, absolvují pouze 14-denní Kurz základní přípravy - Specialista.

Branná legislativa platná od 1.7.2016 umožňuje účast na "dobrovolném cvičení".

Aktuální informace o činnosti AZ naleznete na oficiálním facebooku Aktivních záloh.


Nahoru