O nás

26. pluk velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

26. brigáda velení, řízení a průzkumu vznikla 1. ledna 2004 jako nástupnická organizace Národního střediska velení Vzdušných sil Stará Boleslav, Sektorů průzkumu a uvědomování Brno a Chomutov, Řízení letového provozu Praha, Provozního pluku velitelství Vzdušných sil Stará Boleslav, Střediska podpory velení Stará Boleslav a části Základny komunikačních a informačních systémů Praha. V souvislosti s reorganizačními a dislokačními změnami byla 26. brigáda dne 1. prosince 2013 reorganizována na 26. pluk velení, řízení a průzkumu.

26. pluk zabezpečuje celou škálu činností, které vyplývají nejen z plnění úkolů pro NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System), ale taktéž pro potřeby Národního posilového systému. Jako součást Vzdušných sil Armády České republiky je nezbytným prvkem velení a řízení, prvkem, který zabezpečuje aktivní působení národních i aliančních zbraňových systémů nad územím České republiky. Hlavním úkolem pluku je zabezpečit nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky a tento úkol je plněn nepřetržitě 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Pluk je vyzbrojen převážně radiolokační technikou ke zjišťování a sledování objektů ve vzdušném prostoru. Postupně se realizuje dovyzbrojení páteřní radiolokační technikou plně financovanou z rozpočtu NATO a v dlouhodobém horizontu se připravuje přezbrojení na moderní radiolokátory schopné pokrýt požadavky na tvorbu a distribuci informací o vzdušné situaci. Nedílnou součástí radiolokační výzbroje jsou i síly a prostředky aktivní a pasivní obrany těchto prostředků. Systémy zpracování dat jsou schopny poskytovat komplexní radiolokační informaci o vzdušném prostoru nad územím ČR i mimo něj. Tyto systémy jsou plně kompatibilní s obdobnými systémy v rámci NATO a patří mezi nimi k technické i operační špičce.

 

Děkovné dopisy veliteli pluku za pomoc vojáků ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Publikováno: 14.12.2020 Autor: Lucie Machorková

Už více než měsíc pomáhají vojáci 26. pluku personálu ve zdravotnických zařízeních a domovech sociální péče.

Naši chemičtí specialisté se účastnili mezinárodního cvičení INTERNATIONAL EXCHANGE EVENT 2020

Publikováno: 11.12.2020 Autor: Lucie Machorková

Ve dnech 8. až 10. prosince 2020 proběhlo mezinárodní cvičení chemických specialistů s názvem „International Exchange Event 2020“.

Výtěžek sbírkové akce Vojenského fondu solidarity "vlčí máky"

Publikováno: 4.12.2020 Autor: Lucie Machorková

V průběhu měsíců října a listopadu 2020 proběhla  veřejná rezortní sbírka u příležitosti „Dne válečných veteránů“, jejíž výtěžek byl určen pro Vojenský fond solidarity.

Adventní čas začal tradičním rozsvícením posádkového vánočního stromu

Publikováno: 30.11.2020 Autor: Lucie Machorková

I přes hygienická opatření spojená s prevencí šíření koronaviru si příslušníci pluku připomněli začátek adventu.

Vojenští profesionálové pluku pomáhají v nemocnici a v zařízeních sociálních služeb

Publikováno: 20.11.2020 Autor: Lucie Machorková

V současné náročné koronavirové době vítá personál zdravotnických zařízení a domovů sociální péče pomoc armády.

Vojáci absolvovali kurz Českého červeného kříže, mezi nimi i příslušníci staroboleslavského pluku

Publikováno: 16.11.2020 Autor: Anonym

(převzato z army.cz)     V pondělí 16. listopadu 2020 absolvovali příslušníci 26. pluku ze Staré Boleslavi kurz „přípravy pomocného personálu ve zdravotnictví“ pořádaný Českým červeným křížem.

Nahoru